Rakkaalla yrityksellä on monta nimeä

Etusivu » Tilaajaa houkuttava toimittaja

Jaa sivu:

Palvelutoimittaja, alihankkija, aliurakoitsija, yhteistyökumppani…

Ilman alihankkijoita ja -urakoitsijoita, palvelutoimittajia ja yhteistyökumppaneita suomalainen yhteiskunta ei kerta kaikkiaan toimisi. Lähes jokaiseen tuotteen valmistukseen ja palvelun tuottamiseen liittyy alihankkija, jonka panos lopputulokseen pääsemiseksi on ratkaiseva. 

Alihankkijoita käytetään niin ydinvoimaloita, avaruusaluksia kuin lentokoneitakin rakennettaessa, mutta myös vaikkapa kesäfestareita järjestettäessä. Yleensä alihankkijat ovat pk-yrityksiä, joskus yksittäisiä yrittäjiä. Luonnollisesti suurten yritysten alihankkijoistakin on ajan myötä kasvanut suuria.

Yksi esimerkki tästä on vuoden 2019 alihankkijayritykseksi valittu Futurice, joka työllistää yli 500 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Britanniassa. Vuoden 2020 alihankkijayritys julkistetaan joulukuussa Tampereella pidettävillä alihankintamessuilla. Palkinnon myöntää Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY.

Kun puhutaan alihankkijoista, ulkopuolisista palvelutoimittajista ja aliurakoitsijoista nousee aina esiin sana yhteistyö. Yhä useampi tilaajayritys sitouttaa alihankkijansa omaan tiimityöhönsä, joka tähtää yrityksen kehittämiseen ja uusien tuotteiden tai toimintamenetelmien kehittämiseen.

Tällöin alihankkijalta odotetaan innovatiivisuutta ja yhteistyökykyä sekä halua toimia eri tahojen kanssa, myös tilaajan asiakkaiden kanssa.

Jaetaan vastuuta ja kuluja

Yksinkertaisimmillaan toimittajan tehtävä on ainoastaan tehdä sovittu työ tai toimittaa palvelu tilaajan vaatimassa muodossa. Yhteistyössä puolestaan alihankinta muodostaa laajan verkoston, johon kuuluu muun muassa suunnittelua, asennustyötä ja laitteiden valmistusta. 

Tilaajalle alihankinnan tarkoitus on useimmiten teettää osa työstä siihen erikoistuneilla osaajilla ja tietenkin säästää kustannuksia. Säästöjä syntyy paitsi erityisosaamisesta myös kilpailuttamisesta.

Aliurakoinnilla jaetaan myös vastuuta ja riskejä useammalle taholle. 

Alihankkija voi myydä turvallisuutta 

Päästäkseen ”apajille” alihankintaan mielivän yrityksen on myytävä itsensä, tehdä itsensä tarpeelliseksi. Markkinointi on tärkeää. Varteenotettavan perustan sille luo varmuus siitä, että yritys on hoitanut työturvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja laatuvelvoitteensa kuntoon (HSEQ). 

Työturvallisuus on yksi tärkeistä alueista, jota jokainen päätilaaja arvostaa ja myös sopimuksia tehdessään tarkastelee. Varsinkin rakennusalalla ja teollisuudessa turvallisuudella on suuri merkitys. Vakavista onnettomuuksista tai turvallisuussäännösten laiminlyönneistä nousee yleensä aina julkinen kohu. Sitä ei halua päätilaaja eikä sitä kestä aliurakoitsijan maine.

Tilaajat ovat kehittäneet alihankkijayritysten turvallisuusarviointeja, joiden tarkoitus on kannustaa tilaajayritysten kumppaneita kehittämään työturvallisuutta ja -terveyttä edistäviä toimintatapoja.

Palvelutoimittajan arvioinnin avulla voidaan parantaa samalla työmaalla toimivien monien eri alihankintayritysten yhteistyötä ja toimintatapojen yhtenäisyyttä.  Parhaimmillaan saadaan tulokseksi nolla tapaturmaa, johon tilaajayrityksissä pyritään.

Muita kiinnostuksen lisääjiä

Yrityksen kiinnostavuutta lisäämään alihankintamarkkinoilla tarvitaan muutakin kuin HSEQ. Yrityksen kannattaa huolehtia työntekijöidensä ja yrityksen johdon koulutuksesta ja erikoisosaamisesta.

Yrityksen on hyvä olla aloitteellinen ja innovatiivinen. Sen kannattaa satsata tuotekehittelyyn ja osoittaa olevansa luotettava kumppanuusyritys. Erityisesti tilaajat tietenkin arvostavat myös kustannussäästöihin tähtääviä toimia.

Tilaajat käyttävät runsaasti ulkomaisia alihankkijoita ja siihenkin kannattaa yrittää iskeä kiilaa. Kotimaiset toimittajat ovat monissa tapauksissa vähemmän kriisiherkkiä kuin ulkomaiset, varsinkin ne, jotka sijaitsevat maantieteellisesti herkillä alueilla. Tulvat, maanjäristykset ja myrskyt ovat monissa paikoin maailmaa lisääntymässä.

Luonnonmullistukset, pandemia tai poliittiset kriisit toisella puolella maailmaa voivat pahimmillaan keskeyttää koko tilaajayrityksen toiminnan, jos tuotanto katkeaa tai kuljetusyhteydet eivät toimi.

Hyvän yhteistyön perusta

Hyvän alihankintatyön perusta on luottamus. Tätä voi tarkastella vaikkapa sen tosiasian kautta, että moni alihankkija tekee yhteistyötä usean tilaajan kanssa. Silloin tilaajan on voitava ehdottomasti luottaa siihen, etteivät tilaajaorganisaatiosta saadut tiedot kulkeudu ulkopuolelle.

Luottamuksen lisäksi hyvän kumppanuuden peruskiviksi voidaan asettaa yhteinen päämäärä, avoin tiedonkulku ja palava kehittämishalu.

Kilpailu kovenee

On selvää, että kilpailu kovenee alihankintamarkkinoilla jatkuvasti. Tästä syystä ei kannata tuudittautua siihen, että ”kyllä tää tässä menee omalla painollaan, niin ku ennenki”. Ei se todennäköisesti mene.

Tilaajat ovat valppaita ja etsivät jatkuvasti uusia keinoja, jotka tehostavat toimintaa ja leikkaavat kustannuksia. Alihankkija ei voi tässä kilpailussa jäädä sivusta seuraajaksi. Jos yrityksellä on kynttilä, sitä ei kannata pitää vakan alla. Se on nostettava pöydälle ja sytytettävä.


Haluatteko kehittää yrityksestänne tilaajalle houkuttelevamman?

Lukekaa lisää osoitteista:

Scroll to Top